Wesprzyj kleryka

Światu potrzeba dziś świętych i mądrych kapłanów.

Ojciec  św. Benedykt XVI w swym Liście do kapłanów, wydanym z okazji  Roku Kapłańskiego przytacza słowa św. Jana Vianey’a:  Bez księdza śmierć i męka Naszego Pana nie służyłaby do niczego. To ksiądz kontynuuje na ziemi dzieło zbawienia… Na co zdałby się dom pełen złota, gdyby w nim nie było nikogo, kto otworzyłby nam doń drzwi? Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich: to on otwiera bramę: on jest ekonomem dobrego Boga; zarządcą Jego dobór…

Każdy z nas w jakimś stopniu jest odpowiedzialny za kształt kapłaństwa. Ta odpowiedzialność może przybrać  bardzo konkretny kształt wsparcia finansowego. Prosimy o wsparcie polskich kleryków kształcących się w Seminarium Instytutu Dobrego Pasterza w Cortoulain we Francji. Kształci się tam obecnie pięciu  kleryków z Polski. Otrzymują bardzo staranną, tradycyjną formację duchową i teologiczną.  Niestety, miesięczny koszt utrzymania jednego kleryka wynosi ok. 400 euro.  Składają się nań nie tyle warunki życia w seminarium, które są bardzo ubogie, ile drogie a obowiązkowe ubezpieczenia. Jeśli polscy klerycy nie otrzymają pomocy z Polski będą musieli przerwać swą formację i żaden polski kleryk nie będzie mógł w tym seminarium studiować.  Przełożeni Instytutu Dobrego Pasterza – zgromadzenia założonego z woli Ojca św. – bardzo liczą na pomoc od Polaków, wiedzą bowiem, że doceniamy i rozumiemy potrzebę świętych, mądrych kapłanów, którzy są przewodnikami dusz w drodze do Nieba.

Możecie wybrać sobie jednego z kleryków i wspierać jego drogę do kapłaństwa konkretną zapomogą finansową. Żadna kwota nie jest zbyt mała – może to być zarówno 10 zł jak i 100 zł, sumy małe i duże – każda  jest potrzebna.

Każdy kleryk objęty wsparciem finansowym zobowiązuje się do modlitwy za Ofiarodawcę. W ten sposób bierze w  opiekę jedną z osób składających dar za pośrednictwem naszej Fundacji wspomagając ją poprzez modlitwę w rozwiązywaniu trudności dnia codziennego. Dodatkowo, każdego wieczoru cała wspólnota seminaryjna modli się za swych Dobroczyńców w czasie Komplety, a raz w miesiącu kapłani sprawują w ich intencji Mszę św.

Możesz wesprzeć polskich kleryków przygotowujących się do kapłaństwa wpłacając dowolną kwotę na rachunek bankowy:

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683
ul. Powstańców 26/20
05-091 Ząbki

nr rachunku: 94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

Bóg zapłać za każdą ofiarę!


Ostatnia modyfikacja: 2012.04.14 07:18,

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!