Jeśli rozum ludzki będzie zdrowy... Zapisy do Akademii "Tradycja i Przyszłość "

akademia

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie, jak też ciągle pozostałymi wolnymi miejscami, przedłużyliśmy zapisy do Akademii do 5 X. Do Akademii będzie można zapisać się po inauguracji. Serdecznie zapraszamy! Tutaj znajduje się szczegółowy terminarz prac na cały rok.

Zaproszenie

Inauguracja II edycji Akademii Tradycja i Przyszłość odbędzie się dnia 5 X 2013 roku  godz. 10.30

W oratorium przy kościele p.w. św. Klemensa Hofbauera, Warszawa, ul. Karolkowa 49

Wykład inauguracyjny

Filozofia klasyczna jako konieczne remedium na zagrożenia kulturowe

wygłosi x. dr hab., prof. KUL Tadeusz Guz

 

Po wykładzie zostanie odprawiona  Msza św. w klasycznym rycie rzymskim.

Serdecznie zapraszamy!

 

Akademia Tradycja i Przyszłość formuje ludzi, którzy będą mocno zakorzenieni w swej katolickiej kulturze, ukształtowani przez jej tradycję liturgiczną, duchową i intelektualną. Ludzie tacy gotowi są do odważnego zmierzenia się z wyzwaniami, jakie dla katolików niesie współczesny świat.

Celem kształcenia w Akademii jest intelektualne przygotowanie do duchowej walki we współczesnym świecie, umiejętne identyfikowanie realnych zagrożeń cywilizacyjnych, a także wyposażenie w narzędzia apologii cywilizacji i kultury chrześcijańskiej w neopogańskim świecie.

 

 

Zapraszamy, zarówno absolwentów pierwszego roku nauczania w Akademii, jak i nowych słuchaczy, na zajęcia do Akademii Tradycja i Przyszłość.

Zajęcia odbywają się na dwóch szczeblach: zajęcia kursoryczne ( dla słuchaczy pierwszego roku) i zajęcia konwersatoryjne dla absolwentów pierwszego roku.

Słuchaczem Akademii może zostać osoba, która chce pogłębiać swą wiedzę, wyostrzać chrześcijańskie patrzenie na rzeczywistość i wyposażyć się w umiejętność sprostania nacierającej neopogańskiej cywilizacji.

 

Zajęcia konwersatoryjne (dla absolwentów I roku)

 

Konwersatorium I

 

Wpływ i skuteczność agentury komunistycznej w oddziaływaniu na Kościół  w latach 1919 – 1989. Księża niezłomni. Próba oddziaływania agentury moskiewskiej na kierunki zmian w Kościele na II Soborze Watykańskim. Czy Kościołowi udało się odeprzeć cywilizacyjny wpływ ideologii marksistowskiej.

 

Konwersatorium II

 

"Rozmowy z dziećmi o płciowości. Recepta dla współczesnych rodziców" Ideologia gender. Jej istota i sposoby oddziaływania. To się dzieje: seksualizacja dzieci. Czy wystarczy dobry przykład rodziców, by ustrzec dzieci przed pułapką seksualizacji? Wyjątkowe zadania współczesnego rodzica w zalewie agresywnej ideologii "lewicy seksualnej".

Cyberprzemoc – problem powszechny. Jak uchronić swoje dzieci przed cyberprzemocą?

Konwersatorium III

Media – pośrednik w rozpoznawaniu rzeczywistości, czy krzywe zwierciadło? Jak bronić się przed manipulacją, fragmentacją, iluzją, destrukcją medialną? Wykorzystanie Internetu w walce cywilizacyjnej

Konwersatorium IV

Antropologia filozoficzna a inne nauki o człowieku. Człowiek jako osoba. Poznanie ludzkie – warunki jego prawdziwości. Odpowiedzialność i wolność człowieka człowiek wobec dobra, zła i celu ostatecznego.

Konwersatorium V

Polityczna, cywilizacyjna i moralna diagnoza stanu polskiej sceny politycznej. Współczesna demokracja a potencjał realizacji dobra wspólnego. Warunki przywrócenia polityce polskiej ukierunkowania na realizację zasad chrześcijańskich w służbie Narodu Polskiego.

 

 

Zajęcia kursoryczne (I rok)

Wprowadzenie do filozofii

Co to jest filozofia - przedmiot i cel. Rola filozofii w rozumieniu polityki i cywilizacji. Rola filozofii w kulturze. Filozoficzne źródła współczesnych rewolucji. Kim jest człowiek? Antropologiczne podstawy współczesnej cywilizacji. Kryteria odróżniania dobra od zła. Etyka cnót – jak spełniać dobro? Cel życia ludzkiego w ujęciu filozoficznym.

Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski

Co to jest cywilizacja. Teorie cywilizacji. Koncepcja cywilizacji F. Konecznego. Charakterystyka cywilizacji łacińskiej i innych typów cywilizacji. Właściwości cywilizacyjne Polski na tle narodów Europy.

O liturgii i jej roli we współczesnej ewangelizacji

Msza Trydencka we współczesnym świecie. Msza Trydencka, a Sobór Watykański II. Czy na Mszy Trydenckiej „nikt nic nie rozumie”? Czy w Mszy Trydenckiej można aktywnie uczestniczyć? Czy Msza Trydencka jest potrzebna współczesnemu światu?

O obudzeniu wrażliwości liturgicznej. Reforma liturgii i kryzys Kościoła – widziane oczami Benedykta XVI Przyszłość chrześcijaństwa zależy od liturgii.

Filozofia prawa

Z dziejów filozofii prawa. Co to jest prawo i dzięki czemu obowiązuje. Rodzaje praw (prawo naturalne, prawo stanowione, prawo zwyczajowe). Prawo a moralność. Prawa człowieka i prawa narodów – interpretacje i nadinterpretacje.

Filozofia polityki

Klasyczne rozumienie polityki. Nowożytne teorie polityki. Pochodzenie i legitymizacja władzy. Rozumienie państwa i przegląd ustrojów politycznych. Demokracja na tle ustrojów nowożytnych. Próba charakterystyki sytuacji politycznej i cywilizacyjnej w Polsce.

Elementy apologetyki Kościoła Katolickiego

Historia Kościoła: Kościół starożytności. Kościół średniowiecza. Kościół nowożytności. Kościół współczesny: kryzys czy zmiana tożsamości?. Kościół jako jedyny depozytariusz prawdy. Rozwój depozytu wiary? Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Kościół drogą zbawienia. Konieczność nauczania o rzeczach ostatecznych. Liturgia źródłem życia nadprzyrodzonego na teraz i na wieczność. Czy forma w liturgii jest nieważna? Kościół a państwo.

Pedagogika klasyczna

Pedagogika klasyczna a współczesne pedagogiki. Źródła kryzysu wychowania. Bez cnót nie ma wychowania. Cztery cnoty kardynalne – spoiwo cywilizacyjne. Wychowanie a nauczanie. Jak pracować nad charakterem? Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi?

Prakseologia cywilizacyjna

Źródła kryzysu cywilizacji zachodniej i jego przejawy w Polsce. Rewolucja kulturalno - cywilizacyjna i jej narzędzia: media, sztuka, edukacja. Jaka moralność w działalności publicznej? Rehabilitacja cnót – warunek skuteczności w walce cywilizacyjnej Liturgia – źródło siły, by iść pod prąd. Rola katolików w walce cywilizacyjnej.

 

Wykładowcy:

 

Wykładowcami Akademii Tradycja i Przyszłość są profesorowie i pracownicy wyższych uczelni, oraz osoby zaangażowane w życie publiczne, m. in:

Dr hab. Jacek Bartyzel

Dr Bogna Białecka

x. Jacek Bałemba

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

x. dr hab. Tadeusz Guz

Marek Jurek

Dr Paweł Milcarek

Dr hab. Mieczysław Ryba

Red. Sławomir Skiba

Dr Katarzyna Stępień

Dr Tomasz Terlikowski

Artur Zawisza

prof. Jan Żaryn

I inni

 

 

 

Odpłatność:

Słuchacze I roku: 180 zł za semestr od osoby. Jeśli z jednego gospodarstwa rodzinnego zapisuje się więcej osób odpłatność wynosi odpowiednio: 80 zł za drugą osobę i 40 zł za kolejne osoby.

 

Słuchacze II roku: 100 zł.

 

Studenci I roku mogą wziąć jednocześnie udział, warunkowo, w konwersatoriach. Wówczas opłata semestralna wynosi za zajęcia kursoryczne i konwersatoryjne, 250 zł od osoby.

 

Opłatę semestralną należy wpłacać na rachunek:

Centrum Kultury i Tradycji

ul. Powstańców 26/20

05-091 Ząbki

Numer konta:

94 2490 0005 0000 4520 5605 1426tytuł przelewu – wsparcie działalności statutowej – akademia

Wpłaty można też dokonać na naszej stronie www.wieden1683.pl, przez zakładkę DotPay, zmieniając odpowiednio cel wpłaty.

 

 

Zajęcia:

Odbywają się w soboty, od godz. 10.00-15.00 (zajęcia kursoryczne) i od godz. 10.00-13.00 zajęcia konwersatoryjne. Zajęcia kursoryczne są poprzedzone Mszą św. o godz. 09.15..

 

Zapisy i informacje szczegółowe:

 

 

Zapisy trwaja do 30 września

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

tel: 22 258 47 22

tel. kom: 601 31 33 75

e-mail: sekretariat@wieden1683.pl

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!