Feliks Cozel SJ: "Niedbała spowiedź prowadzi do potępienia!"

Cozel Spowiedź

 

Lektura, częsta i powszechna lektura tej książeczki może przyczynić się do odrodzenia duchowego w  Kościele w Polsce, w naszym Narodzie. Może pomóc każdemu z nas z osobna wydobyć się z nędzy beznadziei, grzechu, poniżenia, zniewolenia. Może przyczynić się do odbudowy więzi  w rodzinach i narodzie i państwie.

Wydajemy ją także dlatego, że dziś przekaz duszpasterski na temat warunków dobrej spowiedzi jest mocno osłabiony, rozmyty. Pisze w książeczce x. Cozel: „Spowiedź jest koniecznie potrzebna do zbawienia, ale nie każda spowiedź jest zbawienna, bo nie każda jest dobra.  Zła spowiedź przypomina pranie bielizny nie w czystej wodzie, ale w błocie, które jeszcze bardziej bieliznę pobrudzi. Taka zła spowiedź nie tylko nie oczyszcza duszy, ale jeszcze bardziej brudzi ją nowym grzechem. Do dobrej spowiedzi świętej trzeba się dobrze przygotować. Jeśli się nie przygotowujemy należycie, ryzykujemy spowiedzi nieważną, a zatem ściągającą na spowiadającego się potępienie.

 

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie, którego Państwo stale nam udzielają:

- poprzez życzliwość

- poprzez modlitwę

- poprzez wsparcie finansowe

 

To ostatnie nie jest najważniejsze, ale jest konieczne. Bez niego żadna działalność nie jest możliwa. Zwłaszcza taka, która z natury swej nie przynosi dochodu i zawsze wymagała mecenatu, kulturotwórcza, edukacyjna i charytatywna, a taką właśnie jest działalność Centrum Kultury i Tradycji.

 

Dziękujemy zwłaszcza tym spośród Państwa, którzy w ostatnim czasie wsparli naszą działalność wydawniczą.

Są to następujące osoby:

Pani Lucyna z Warszawy – 40 zł

Pan Przemysław z Tarnobrzega – 50 zł

Państwo Andrzej i Weronika z Piły – 20 zł

Pan Waldemar z Turośli – 100 zł

Pani Ewa z Poznania – 10 zł

Pan Piotr z Płocka – 30 zł

Pan Jan z Wrocławia – 50 zł

Pan Zdzisław z Rzeszowa – 30 zł

Pani Aleksandra z Płocka – 40 zł

Pan Rafał z Sokółki – 30 zł

Pan Artur z Woli – 30 zł.

 

Serdeczne Bóg zapłać! Tym bardziej dziękujemy naszym Dobrodziejom za wsparcie, że w najbliższym czasie, poza zwykłymi stałymi opłatami miesięcznymi, czekają nas też opłaty roczne związane z utrzymaniem strony internetowej. Nie ma też tygodnia, byśmy nie przekazywali księżom lub klerykom naszych publikacji. Jest to możliwe dzięki wielkoduszności naszych Przyjaciół. Przed nami jeszcze wysyłka tegorocznej Tradycyjnej Paczki dla Kleryka – czekamy na jeszcze jedną publikację, która ma być do niej dołączona (wciąż trwają nad nią prace, za ich wsparcie dziękujemy!) Planujemy je zakończyć tuż po Świętach Wielkanocnych.

Wciąż prosimy o wsparcie wydania książki x.Feliksa Cozela Spowiedź. Czym jest i jak sie do niej gotować która w tych dniach trafia do drukarni. W zależności od siły wsparcia podejmiemy decyzję o wysokości nakładu. Chcemy, by był on jak największy, bowiem publikacja x. Cozela SJ trafia do Czytelnika w szczególnym czasie gwałtownych przemian kulturowych i politycznych w świecie i w Polsce. Przemiany te dotyczą także wiary i religijności. Jedni porzucają praktyki religijne, a w rezultacie wiarę w Boga, Jego Objawienie i Kościół. Inni, przeciwnie, wydobywają się ze stanu oziębłości, bylejakości w praktykowaniu i wyznawaniu wiary. Ta książeczka ma pomóc w radykalnym przylgnięciu do Chrystusa, do Jego nauki i Jego Kościoła. Racją udostępnienia publikacji jest przekonanie, że w dzisiejszym czasie potrzeba radykalnego, osobistego nawrócenia. Bez tego nawrócenia w nadchodzącym czasie możemy zatracić nie tylko naszą katolicką i narodową tożsamość, lecz także siebie samych – na wieczność.

Ta książka – prosta, mocna, dosadna – ma pomóc każdemu w owocnym stanięciu przed Trybunałem Miłosierdzia po to, by rozpocząć nowe życie i stale je przemieniać, czerpiąc z mocy chrztu. Bez takiej osobistej przemiany nie ma mowy o budowaniu społeczeństwa prawego i sprawiedliwego, nie ma mowy o budowaniu społeczności, która wiedzie życie ewangeliczne i przygotowuje ludzi, którzy w niej żyją, do szczęśliwej wieczności.

Wydajemy ją także dlatego, że dziś przekaż duszpasterski na temat warunków dobrej spowiedzi jest mocno osłabiony. Pisze w książeczce x. Cozel: „Spowiedź jest koniecznie potrzebna do zbawienia, ale nie każda spowiedź jest zbawienna, bo nie każda jest dobra.  Zła spowiedź przypomina pranie bielizny nie w czystej wodzie, ale w błocie, które jeszcze bardziej bieliznę pobrudzi. Taka zła spowiedź nie tylko nie oczyszcza duszy, ale jeszcze bardziej brudzi ją nowym grzechem. Do dobrej spowiedzi świętej trzeba się dobrze przygotować. Jeśli się nie przygotowujemy należycie, ryzykujemy spowiedzi nieważną, a zatem ściągającą na spowiadającego się potępienie.

Lektura, częsta i powszechna lektura tej książeczki może przyczynić się do odrodzenia duchowego w  Kościele w Polsce, w naszym Narodzie. Może pomóc każdemu z nas z osobna wydobyć się z nędzy beznadziei, grzechu, poniżenia, zniewolenia.

Pisał we Wstępie do przedwojennego wydania książki x. Cozel:

Kiedy rozbije się okręt na morzu, szczęśliwy ten, kto znajdzie kawałek deski z roztrzaskanego statku, której może się uchwycić i od utonięcia uratować. Taką deskę ratunku podaje nam, tonącym nad przepaścią piekła, Pan Bóg – w spowiedzi świętej! Oby wszyscy się jej uchwycić  i korzystać z niej zechcieli! Niech dopomoże w tym ta oto książeczka i pilne, wielokrotne w niej rozczytywanie!...

… Dopomogła ona do tego już niejednemu; najlepszy dowód, że w ciągu trzech miesięcy rozeszły się trzy wydania, czyli 60 tys. egzemplarzy tej książeczki, a w dalszych latach – kolejnych dziewięć wydań: w sumie pół miliona nakładu i tłumaczenia na język ukraiński, litewski, niemiecki, francuski, a nawet i rosyjski.

Ufamy, że i dziś książka Spowiedź. Czym jest i jak się do niej gotować znajdzie równie licznych odbiorców pośród młodzieży, kapłanów, rodziców przygotowujących swe dzieci do spowiedzi.

Dedykowaliśmy ją, z racji 1050 Rocznicy Chrztu Polski, wszystkim rodzicom chrzestnym:

 

W Roku Miłosierdzia i roku Jubileuszu Chrztu Polski dedykujemy tę książkę wszystkim rodzicom chrzestnym, którzy podjęli trud duchowej troski o drugiego człowieka, niech ta książka będzie dla nich źródłem nawrócenia, a także inspiracją do tego aby pomagać swojemu duchowemu podopiecznemu w poznawaniu sakramentu pokuty i pojednania.

Prosimy o wsparcie wydania tej książeczki, np. w ramach jałmużny wielkopostnej Jałmużna ma zaradzać nędzy, także tej duchowej. Pośród ludzi obecnego czasu wielu jest duchowych nędzarzy. Ta książeczka ma pomóc im wyjść z nędzy, której skutki w wieczności mogą być opłakane. Pomóżmy wydać tę książeczkę w jak największym nakładzie. Niech trafia do wszystkich! Każda, nawet skromna wpłata, przyczynia się do wzrostu dobra! Wpłaty można dokonywać na jeden z rachunków wydawcy, Centrum Kultury i Tradycji:

75 2030 0045 1110 0000 0386 6630

Lub

94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

Jako tytuł wpłaty należy wpisać "Cozel".

Bóg zapłać za jałmużnę! Wszystkim życzymy owocnego przeżywania Wielkiego Postu!

 

 

 

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!