Benedykt XVI: Receptą na kryzys ponowne umiłowanie Boga i przywrócenie szacunku do Eucharystii

Benedykt XVI

Amerykańska stacja EWTN opublikowała angielską wersję listu autorstwa Papieża Emeryta Benedykta XVI, w którym obszernie przedstawia podstawy kryzysu jaki dotknął Kościół w sferze seksualnej. Zdaniem byłego papieża, do przyczyn obecnych skandali zaliczyć należy m.in. odrzucenie tradycji na rzecz „nowocześnie pojmowanego Kościoła” czy idee seksualnej rewolucji lat ’60, które przeniknęły w struktury Kościoła. Benedykt XVI wskazuje także na problem homoseksualnych sieci, które zawiązały się w części seminariów.

 

Dokument opublikowany pierwotnie w amerykańskiej stacji EWTN składa się z trzech części. W pierwszej z nich Benedykt XVI zarysowuje obszerny kontekst społeczny, podkreślając wagę wydarzeń z lat ’60 XX w., które „na niespotykaną w historii skalę”, w ciągu 20 lat kompletnie zredefiniowały podejście do dotychczasowego nauczania moralnego odnośnie ludzkiej seksualności. W drugiej części Benedykt XVI wyjaśnia jak ta sytuacja wpłynęła na formację i codzienne życie kapłanów. W trzeciej, ostatniej części, papież emeryt podaje rozwiązania i sposoby wyjścia z tej niezwykle bolesnej sytuacji.

 

Jak podano w słowie wstępnym listu, decyzję o opublikowaniu tekstu Benedykt XVI skonsultował z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem oraz papieżem Franciszkiem. Jako motywacje do jego napisania, papież emeryt podaje chęć włączenie się do walki ze skutkami kryzysu, jaki miał miejsce także podczas jego pontyfikatu.

 

W pierwszej części Benedykt XVI zwraca uwagę na zjawisko określane jako rewolucja seksualna, której kulminacją był rok 1968. Podkreśla, że żaden z dotychczasowych procesów nie zmienił podejścia do ludzkiej seksualności bardziej niż wydarzenia z przełomu lat ’60 i ’70 XX wieku. W wyniku tego procesu, w Niemczech i Austrii wprowadzono edukację seksualną, która zdaniem przyszłego papieża, wywołała poważne wątpliwości co do przyszłości powołań do stanu kapłańskiego. „Dla młodych ludzi w Kościele, ale nie tylko w nim, nastał bardzo trudny okres. Zawsze zastanawiałem się jak ludzie w tej sytuacji podejdą do kapłaństwa i zaakceptują je, wraz ze wszystkimi implikacjami jakie ze sobą niesie”. Jednocześnie zaznaczył, że wtedy po raz pierwszy pedofilia została zdiagnozowana jako akceptowalna i właściwa.

 

Benedykt XVI wskazał na porażkę jaką poniosła katolicka teologia moralna, która pozostawiła Kościół bezbronnym wobec zmieniających się w społeczeństwie postaw. Szczególnie uwidoczniło się to w problemie wyjaśnienia dlaczego są czyny pozostające zawsze ze swojej natury całkowicie złe. Były papież wspomina o sprzeciwie niektórych niemieckich teologów wobec potwierdzających dotychczasowe nauczanie w tej kwestii encykliki Jana Pawła II „Veritatis splendor”.

 

Benedykt XVI podkreślił, że istnieją wartości, których nigdy nie można porzucić i przypomniał, że męczeństwo jest „podstawową kategorią chrześcijańskiego istnienia”. „Istnieje minimalny zestaw wartości moralnych, który jest nierozerwalnie związany z podstawową zasadą wiary i który musi być broniony, jeśli wiara nie ma być sprowadzona do teorii, ale przeciwnie uznana w jej odniesieniu do konkretnego życia” – stwierdził papież-senior. Benedykt XVI zauważył, że utrudnieniem w reakcji Kościoła na przypadki pedofilii wśród duchowieństwa były braki Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Przypomniał, że z czasem „zaczęła kształtować się odnowa i pogłębienie celowo luźno skonstruowanego prawa karnego nowego Kodeksu”.

 

Kryzys odbił się przede wszystkim na formacji seminarzystów. Wskazując na demoralizację moralną kleru, papież Benedykt pisze; „w wielu seminariach zostały ustanowione kliki homoseksualne, które działały mniej lub bardziej otwarcie i znacząco zmieniły panujący tam klimat”. Podsumowując rozważania dotyczące kryzysu kapłaństwa, papież emeryt podkreślił, że zostali mianowani biskupi całkowicie odrzucający Tradycję jako całość, pragnący w jej miejsce wstawić coś na kształt „nowego Kościoła”. Papieże podkreślił, że w części seminariów nieprzychylnie odnoszono się do kleryków czytających dzieła kard. Ratzingera.

 

Benedykt XVI wskazał na kilka rozwiązań wyjścia z obecnego kryzysu. Wskazał, że jedynie ponowne umiłowanie Boga i przywrócenie szacunku do Eucharystii spowoduje postawę chęci całkowitego sprzeciwienia się złu. Wyrzucanie Boga z przestrzenie publicznej i spychanie Go jedynie do życia wiąże się z końcem wolności i zniknięciem kompasu moralnego, którym powinno kierować się społeczeństwo. Dlatego też różne dewiacje (jak np. pedofilia) mogą być odczytywane pozytywnie i zdobywać coraz większą akceptację i społeczne przyzwolenie. Papież wskazuje na niewątpliwy związek jaki łączy kryzys Eucharystii i skandale nadużyć seksualnych.

 

Benedykt XVI na zakończenie listu podziękował obecnej Głowie Kościoła za „ciągłe pokazywanie nam światła Pana, które nie gaśnie nawet dzisiaj”.

 

Źródło: lifesitenews.com / KAI


Za:pch24.pl

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!