Ars Celebrandi 2017

Ars Celebrandi

Ars Celebrandi, największe w Polsce i całej Europie Wschodniej warsztaty
tradycyjnej liturgii łacińskiej, odbywały się - już po raz czwarty - w
sanktuarium maryjnym w Licheniu w dniach 20-27 lipca br. Ponad 40 polskich
kapłanów, pracujących w ojczyźnie i wielu krajach całego świata (m.in. Korea
Południowa, USA, Łotwa, Niemcy, Austria), uczyło się na nich odprawiania Mszy
św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, a 10 z nich przeżyło swoje pierwsze
"trydenckie prymicje". Ponad 100 osób świeckich uczyło się służyć do Mszy jako
ministranci lub posługiwać śpiewem liturgicznym (chorał gregoriański i polifonia
renesansowa).
Oprócz codziennych Mszy św. (uroczystych, śpiewanych i recytowanych) celebrowano
także, z licznym udziałem duchowieństwa, śpiewane chorałowe jutrznie, nieszpory
i komplety. Ma to tym większe znaczenie, że ten rodzaj liturgii w Kościele
rzymskim zanikł w ostatnich latach niemal zupełnie.
Celebrowane były także tzw. Msze "polskie", ze śpiewem dawnych ludowych pieśni
religijnych. Ta forma pobożności rozkwitła po soborze trydenckim w Polsce za
specjalnym pozwoleniem biskupów i nie jest znana poza granicami kraju.
Warsztaty były miejscem nie tylko nauki, lecz także wzrostu duchowego:
codziennie głoszone były nauki rekolekcyjne, w tym roku poświęcone pięciu
warunkom sakramentu spowiedzi. Uczestnicy wzięli też udział w wieczornej
procesji maryjnej ze świecami, odprawianej co sobotę w licheńskim sanktuarium.
"Ciekawostką" liturgiczną warsztatów Ars Celebrandi były codzienne Msze
celebrowane w rycie dominikańskim. Jest to własny obrządek liturgiczny Zakonu
Dominikańskiego, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w połowie XIII wieku i
przechowywany w tym zakonie, istniejącym już 800 lat, do dzisiaj. Było to
możliwe dzięki obecności dominikanów, bo tylko oni mają prawo celebrować ten ryt
Mszy św.
Tegoroczne warsztaty w ogóle wyróżniały się pod względem liczby i różnorodności
kapłanów i kleryków zakonnych. Oprócz dominikanów obecni na nich byli
przedstawiciele franciszkanów konwentualnych, reformatów, kapucynów, salezjanów,
pijarów, cystersów, jezuitów, benedyktynów, sercanów, redemptorystów,
salwatorianów, pallotynów, misjonarzy, oraz Instytutu Dobrego Pasterza.
Gościem specjalnym warsztatów był zaś o. Dennis Koliński ze wspólnoty Kanoników
Regularnych św. Jana Kantego z USA, zgromadzenia zakonnego powstałego w dawnej
polonijnej parafii pw. św. Jana Kantego w Chicago. Charyzmatem braci kanoników
jest działanie na rzecz umacniania sakralnego i nadprzyrodzonego charakteru
liturgii - w obu formach rytu rzymskiego. Czynią to przez duszpasterstwo
parafialne, warsztaty muzyki liturgicznej, katechezy, naukę celebracji i
ministrantury oraz kursy języka łacińskiego. Organizują też pielgrzymki do
Polski.
W poprzednich latach gośćmi warsztatów byli bp Athanasius Schneider, bp Wiesław
Mering i śp. ks. Jan Kaczkowski.
Warsztaty Ars Celebrandi są organizowane przez stowarzyszenie Una Voce Polonia i
cieszą się patronatem honorowym biskupa ordynariusza Wiesława Meringa. Patronat medialny sprawuje m. in. Centrtum Kultury i Taadycji
Przyszłoroczna edycja, już piąta, odbędzie się w dniach 12-19 lipca 2018 r., w
sanktuarium licheńskim.

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!