Akademia Tradycja i Przyszłość otwiera podwoje w Poznaniu

Akademia Poznań

Centrum Kultury i Tradycji oraz

Centrum św. Michała Archanioła

przy parafii Maryi Królowej w Poznaniu, zapraszają do

Akademii Tradycja i Przyszłość

v Gdy dokoła liczy się to, co powierzchowne, doraźne i przyjemne – my w duchowym wysiłku szukamy „rozkoszy przedziwnych w swej czystości i trwałości;”

v Gdy zewsząd osaczają nas szpetotą – my rozważamy starą prawdę, że „Piękno na to jest, by się zmartwychwstawało”;

v Gdy mówią nam, że nie ma prawdy, bo każdy ma swoją „prawdę” – my sięgamy do dzieł tych, których chęć poznania jak się rzeczy mają i głód Prawdy – wyznaczały sens życia;

v Gdy tak wielu pracuje nad tym, by w świat naszych pojęć wprowadzać zamęt – my wprowadzamy ład, kształcąc się u najlepszych Mistrzów, założycieli cywilizacji chrześcijańskiej;

v Gdy ideologie obecne w mediach, szkole i w sztuce atakują naszą duszę – my zwracamy się ku czystym źródłom naszej cywilizacji;

Pragnę bardzo zachęcić wszystkich, którym bliska jest nie tylko liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, ale świat wartości wypływający z tradycji Kościoła Rzymskokatolickiego, do udziału w zajęciach Akademii Tradycja i Przyszłość. Ich celem jest pogłębienie wiary, formacja i integracja środowiska, dla którego nie jest obojętna przeszłość i przyszłość Kościoła Chrystusowego. Zajęcia organizuje Centrum Kultury i Tradycji oraz Centrum św. Michała Archanioła działające przy parafii Maryi Królowej w Poznaniu.

x. Marcin Węcławski,

proboszcz parafii Maryi Królowej w Poznaniu

Akademia Tradycja i Przyszłość, organizowana przez Centrum Kultury i Tradycji to godne polecenia przedsięwzięcie. Gorąco zachęcam do zapisywania się na coroczne kursy tam prowadzone, dające szansę uzyskania wiedzy opartej o zdrowe, klasyczne zasady myślenia i poznawania rzeczywistości, tak potrzebne wobec zalewu modnego i możnego bełkotu.

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

W programie:

Wprowadzenie do filozofii

Co to jest filozofia - przedmiot i cel. Rola filozofii w rozumieniu polityki i cywilizacji. Rola filozofii w kulturze. Filozoficzne źródła współczesnych rewolucji. Kim jest człowiek? Antropologiczne podstawy współczesnej cywilizacji. Kryteria odróżniania dobra od zła. Etyka cnót – jak spełniać dobro? Cel życia ludzkiego w ujęciu filozoficznym.

Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski

Co to jest cywilizacja. Teorie cywilizacji. Koncepcja cywilizacji F. Konecznego. Charakterystyka cywilizacji łacińskiej i innych typów cywilizacji. Właściwości cywilizacyjne Polski na tle narodów Europy.

Z papieżami o liturgii i Kościele

Dla kogo Papież przywraca Mszę Trydencką? Msza Trydencka, a Sobór Watykański II. Czy na Mszy Trydenckiej „nikt nic nie rozumie”? Czy w Mszy Trydenckiej można aktywnie uczestniczyć? Czy Msza Trydencka jest potrzebna współczesnemu światu? O obudzeniu wrażliwości liturgicznej. Reforma liturgii i kryzys Kościoła. Przyszłość chrześcijaństwa zależy od liturgii.

Filozofia prawa

Z dziejów filozofii prawa. Co to jest prawo i dzięki czemu obowiązuje. Rodzaje praw (prawo naturalne, prawo stanowione, prawo zwyczajowe). Prawo a moralność. Prawa człowieka i prawa narodów – interpretacje i nadinterpretacje.

Filozofia polityki

Klasyczne rozumienie polityki. Nowożytne teorie polityki. Pochodzenie i legitymizacja władzy. Rozumienie państwa i przegląd ustrojów politycznych. Demokracja na tle ustrojów nowożytnych. Próba charakterystyki sytuacji politycznej i cywilizacyjnej w Polsce.

Elementy apologetyki Kościoła Katolickiego

Historia Kościoła: Kościół starożytności. Kościół średniowiecza. Kościół nowożytności. Kościół współczesny: kryzys czy zmiana tożsamości?. Kościół jako jedyny depozytariusz prawdy. Rozwój depozytu wiary? Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa. Kościół drogą zbawienia. Konieczność nauczania o rzeczach ostatecznych. Liturgia źródłem życia nadprzyrodzonego na teraz i na wieczność. Czy forma w liturgii jest nieważna? Kościół a państwo.

Pedagogika klasyczna

Pedagogika klasyczna a współczesne pedagogiki. Źródła kryzysu wychowania. Bez cnót nie ma wychowania. Cztery cnoty kardynalne – spoiwo cywilizacyjne. Wychowanie a nauczanie. Jak pracować nad charakterem? Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi?

Prakseologia cywilizacyjna

Źródła kryzysu cywilizacji zachodniej i jego przejawy w Polsce. Rewolucja kulturalno - cywilizacyjna i jej narzędzia: media, sztuka, edukacja. Jaka moralność w działalności publicznej? Rehabilitacja cnót – warunek skuteczności w walce cywilizacyjnej Liturgia – źródło siły, by iść pod prąd. Rola katolików w walce cywilizacyjnej.

Zapisy:

Telefonicznie: 22 258 47 22; 601 31 33 75

Przez pocztę elektroniczną: sekretariat@wieden1683.pl

Pod powyższymi numerami i adresem można uzyskać dodatkowe informacje.

Osobiście: W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 17.00, w kościele pod wezwaniem Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim 4 w Poznaniu, u Pani Bogny Białeckiej.

Odpłatność:

Odpłatność – I semestr – 140 zł/70 zł/30zł/; (pierwsza osoba z rodziny płaci 140 zł, druga 70 zł, kolejne – 30 zł);

Udział w poszczególnych wykładach, bez zapisywania się Akademię – 40 zł.

Opłatę semestralną należy wpłacić na konto:

Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683

Ul. Powstańców 26/20

05-091 Ząbki

nr rachunku: 94 2490 0005 0000 4520 5605 1426

tytułem: Akademia Poznań.

Każdy uczestnik Akademii otrzymuje Kartę Studenta, a po ukończeniu dwóch semestrów – Dyplom ukończenia Akademii.

Harmonogram zajęć:

15 II 2014 – Uroczysta inauguracja zajęć w Akademii Tradycja i Przyszłość.

godz. 10.00 Msza św.

godz.11.30 Wykład inauguracyjny Tradycja w odwiecznej wojnie – x. dr Roman A. Kneblewski

22 II 2014 – wprowadzenie do filozofii

8 III 2014 - Nauka o cywilizacjach z elementami historii Polski

29 III 2014 – O liturgii i jej roli w nowej ewangelizacji

26 IV 2014 – Filozofia prawa

17 V 2014 - Filozofia polityki

14 VI 2014 – Elementy apologetyki Kościoła katolickiego

Zajęcia trwają od godz.10.00 do godz.15.00

Nasi wykładowcy:

x. dr Jacek Bałemba SDB

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Bogna Białecka

Dr hab. Sławomir Cenckiewicz

x. Prof. Tadeusz Guz

Marek Jurek

x. dr Roman Kneblewski

Dr Stanisław Krajski

dr Paweł Milcarek

Arkadiusz Robaczewski

Dr hab. Mieczysław Ryba

Red. Sławomir Skiba

dr Katarzyna Stępień

dr Tomasz Terlikowski

dr Dariusz Zalewski

Artur Zawisza

 

prof. Dr hab. Jan Żaryn

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!