Abp Guido Pozzo: Tradycyjna liturgia remedium na kryzys wiary

Pozzo

Pragnę podziękować Bogu za tę tak aktywną obecność społeczności «Ars
Celebrandi», która trudzi się promocją starożytnej rzymskiej liturgii i w ten
sposób oddaje chwałę Bogu dla dobra Kościoła i całej ludzkości... Zachęcam do
kontynuowania i postępowania dalej, w zaufaniu łasce Bożej” — takimi słowami,
skierowanymi do uczestników i organizatorów, zakończył oficjalną wizytę na
warsztatach liturgicznych „Ars Celebrandi” w Licheniu abp. Guido Pozzo,
sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, urzędu watykańskiego odpowiedzialnego
za katolików przywiązanych do tradycyjnej łacińskiej liturgii Kościoła
rzymskiego.

Pozdrowienia dla uczestników i organizatorów „Ars Celebrandi” skierował także —
za pośrednictwem arcybiskupa Pozzo — kardynał Luis Ladaria, prefekt Kongregacji
Nauki Wiary, której część stanowi Komisja Ecclesia Dei.

Abp Guido Pozzo wygłosił konferencję zatytułowaną „Starożytna liturgia rzymska i
współczesny kryzys wiary” oraz odpowiedział na liczne, niekiedy bardzo
szczegółowe pytania uczestników. W swoim wystąpieniu mocno podkreślił, że dzisiejszy kryzys
chrześcijaństwa, który na Zachodzie przybrał już rozmiary kataklizmu, ma trzy
wymiary, mianowicie sekularyzację wiary, nadziei i miłości, które łączy wspólny
mianownik: utrata zainteresowania tym, co nadprzyrodzone, i zamknięcie się w
horyzontalnym immanentyzmie, wskutek którego dostrzega się wyłącznie to, co
widoczne zewnętrznymi oczami. Arcybiskup Pozzo podkreślił, że jest to nowa
herezja, inna od wszystkich dotychczasowych; w historii Kościoła bowiem
podważano jakieś określone, poszczególne aspekty wiary, a teraz podważa się
wiarę jako taką. Spojrzenie to można nazwać gnostyckim. Nie da się tego kryzysu
rozwiązać bez usunięcia jego przyczyn, tzn. postawienia z powrotem Boga na
pierwszym miejscu, tak aby wszystkie inne sprawy mogły odzyskać właściwą
orientację. A jednym ze sposobów przywrócenia tej właściwej hierarchii jest,
zdaniem Księdza Arcybiskupa, właśnie Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu
rzymskiego.

Sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei odprawił Mszę św. pontyfikalną w
bazylice licheńskiej oraz przewodniczył nieszporom pontyfikalnym. Decyzją
Penitencjarii Apostolskiej za uczestniczenie w tych celebracjach i przyjęcie
papieskiego błogosławieństwa można było otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.

W tegorocznych, piątych już warsztatach „Ars Celebrandi” w Licheniu
uczestniczyła rekordowa liczba ponad 200 osób w wieku od 11 do 70 lat, w tym
prawie 50 kapłanów. Dwunastu (w tym jeden z godnością kanonika) przeżyło swoje
„trydenckie prymicje”, czyli po raz pierwszy w życiu odprawiło Mszę św. w
nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Oprócz Polaków, na warsztaty przyjechali
uczestnicy z kilkunastu innych krajów, m.in. z Łotwy, Estonii, Szwecji, Niemiec,
Albanii i Korei Południowej. Warsztaty „Ars Celebrandi” obejmują nie tylko naukę
celebracji i śpiewu liturgicznego (chorału gregoriańskiego) oraz śpiewane
godziny kanoniczne, lecz także formację duchową i intelektualną. W tym roku
rozważania rekolekcyjne pt. „Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel” głosił ks. dr.
Franciszek Gomułczak SAC, wykładowca historii Kościoła w seminarium pallotyńskim
w Ołtarzewie.

 

Centrum Kultury i Tradycji sprawuje patronat nad warsztatami "Ars Celebrandi"

Msza po dawnemu...

Tradycja zanegowana

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!