Pielgrzymka Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu,

Pielgrzymka Serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Tradycji Łacińskiej do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skrzatuszu, która odbędzie się 8 października A. D. 2016.
Skrzatusz należy do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, położony jest w województwie wielkopolskim, nieopodal Piły.
Chcielibyśmy, aby ta pielgrzymka była okazją nie tylko do integracji wiernych przywiązanych do klasycznej formy rytu rzymskiego: spodziewamy się wiernych nie tylko z północno-zachodniej Polski, ale i ...

Bp Wiesław Mering: "Radośnie mnie zdumiewa, że tradycyjną liturgią interesują się ludzie młodzi"

bp Mering „To, co mnie naj­bar­dziej zdu­miewa, ale tak rado­śnie zdu­miewa, to fakt, że tą formą spra­wo­wa­nia litur­gii, która wcale nie jest pro­sta, naj­bar­dziej inte­re­sują się mło­dzi ludzie” — powie­dział ksiądz biskup Wie­sław Mering po Mszy św. solen­nej w nad­zwy­czaj­nej for­mie ...

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Przełożony dziękuje papieżowi za działania zmierzające do regulacji statusu

abp Lefebvre Arcybiskup Guido Pozzo, sekretarz Papieskiej Komisji Ecclesia Dei potwierdził, że Franciszek zaoferował Bractwu Kapłańskiemu Św. Piusa X (FSSPX) „powrót do pełnej komunii” poprzez nadanie Bractwu statusu prałatury personalnej. Hierarcha potwierdził także, że pewne dokumenty Soboru Watykańskiego II nie są natury doktrynalnej, a więc katolicy nie mają obowiązku ich akceptować.
Prałatura personalna to hierarchicznie zorganizowana grupa katolików na czele z Prałatem ...

Ars Celebrandi: Msza Requiem za ś. p. Franciszka kard. Macharskiego

requiem za kard. Macharskiego Msza requiem za śp. Franciszka kard. Macharskiego

W poniedziałek 8 sierpnia 2016 r. organizatorzy i uczestnicy warsztatów
liturgicznych Ars Celebrandi w Licheniu modlili się na Mszy św. requiem w
nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego ze śpiewem chorałowym o zbawienie
wieczne dla zmarłego kardynała Franciszka Macharskiego. Zabrzmiały m.in.
antyfona Requiem aeternam i sekwencja Dies irae. Po Mszy świętej odprawiony
został obrzęd ...

Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi pod patronatem św. Dominika

Gołaski Tego­roczną edy­cję warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­brandi w Liche­niu otwo­rzyła uro­czy­sta Msza święta w rycie domi­ni­kań­skim. Orga­ni­za­to­rzy wybrali ten stary ryt zakonny, gdyż w dniu 4 sierp­nia, pierw­szym dniu warsz­ta­tów, według tra­dy­cyj­nego kalen­da­rza litur ...

Dekalog

Mszalik

Mity i prawda

Zamów Nova et Vetera

Nasze rekolekcje

rekolekcje

Libri Selecti

Libri Selecti

Summa liturgiae

O nas

Czas na przywrócić prawdziwego ducha łacińskiej cywilizacji i polskości! Koniec bierności, czas zatrzymać i odeprzeć wrogów Kościoła, cywilizacji i polskości! Czas się podnieść i wyjść odważnie naprzeciw wrogom…
Czytaj dalej >>>

Potrzebujemy pomocyNewsletter

Po zapisaniu się do Newslettera otrzymasz od nas 3 prezenty:
1) 15 tekstów liturgicznych, modlitw i pieśni (łac. i pol.)
2) encyklikę Piusa X "Pascendi dominici gregis"
3) encyklikę Benedykta XVI "Deus caritas est".

Czytelnia

Wyszukaj na stronie

Newsletter

To co najważniejsze prześlemy na Twój e-mail!